Qui Paga, Mana: Decideix el pressuposto 2017
Entre tots i totes podrém fer uns pressupostos més concordes amb les necessitats del nostre poble

Notícies

Filtrar per grup

Documents

Condicions d'ús

Ajuntament de Sencelles a través de la pàgina web pressupostsoberts.sencelles.cat:

Informa sobre el titular del lloc web
La pàgina web pressupostsoberts.sencelles.cat(d'ara endavant, el Portal) és titularitat de l'Ajuntament de Sencelles(d'ara endavant, el Titular). Les dades identificatives del Titular són: 

- CIF: P0704700D 
- Fax:(+34) 971872316
- Adreça: Pça. Espanya, 7 07140 Sencelles

El Titular posa a la disposició dels ciutadans o usuaris el correu electrònic perquè puguin consultar qualsevol qüestió relativa a les condicions que regeixen la utilització del Portal.

Fixa les condicions d'accés
El ciutadà o usuari, en navegar a través del Portal, accepta plenament i sense reserves les condicions exposades aquí, en la versió publicada pel Titular al moment en què accedeixi al mateix. Per això, el ciutadà o usuari ha de llegir atentament l'Avís Legal. 

El Titular es reserva el dret a modificar l'Avís Legal, la Política de Privacitat i la Política de Cookies del Portal en qualsevol moment, per la qual cosa és obligació del ciutadà o usuari revisar periòdicament els textos legals del Portal. 

Busca proporcionar una informació de qualitat al ciutadà
L'objectiu del present portal és proporcionar als ciutadans o usuaris informació de qualitat que ampliï i garanteixi la transparència de l'entitat. Així mateix, aquest portal dóna resposta a la Llei 19/2013, de 9 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern. El Titular vetllarà per controlar que la informació que es difon és completa, veraç, precisa, útil i accessible, i que compleix els requisits de qualitat prevists en la legislació vigent.

Estableix les condicions d'ús del lloc web
El ciutadà o usuari no necessitarà efectuar cap registre per accedir als serveis, contingut i informació publicats al Portal. No obstant això, la utilització d'alguns dels serveis podrà estar condicionada al fet que el ciutadà o usuari proporcioni les seves dades personals; en aquest cas, aquestes dades seran tractades de conformitat amb la Política de Privacitat. 

El ciutadà o usuari reconeix i accepta que és l'únic responsable de l'ús que realitzi del Portal i els Serveis oferts en el mateix. Així mateix, el ciutadà o usuari s'obliga a fer un ús adequat dels serveis o els continguts del Portal de conformitat amb l'Avís Legal i a no emprar-los per realitzar activitats il·lícites o constitutives de delicte, que atemptin contra els drets de terceres parts i/o que infringeixin la regulació sobre Propietat Intel·lectual i Industrial, o qualsevol altra norma de l'ordenament jurídic aplicable. 

Queda prohibit introduir al Portal virus, malware o programari nociu susceptibles de provocar danys en els sistemes informàtics del Titular. 

Protegeix la Propietat Intel·lectual i Industrial
Tots els continguts del Portal són Propietat Intel·lectual o Industrial del Titular o es troben degudament llicenciats al seu favor. Entre aquests continguts es troben, a títol merament enunciatiu, els textos, imatges, gràfics, icones, tecnologia, links i altres continguts audiovisuals o sonors, així com el disseny gràfic i codi font. 

La reproducció, distribució, comunicació pública o transformació d'aquestes obres i prestacions més enllà de les activitats directament autoritzades per la Llei de Propietat Intel·lectual requerirà l'autorització del Titular.

Les marques, els noms comercials i els signes distintius que apareixen al Portal poden estar protegits per Propietat Industrial i pertanyen als titulars respectius. Queda prohibit l'ús d'aquests elements si no es té la prèvia autorització del titular o aquest no queda emparat per la normativa.

L'usuari o ciutadà concedeix una llicència d'ús gratuïta, sense limitació territorial i per la màxima extensió temporal permesa per la Llei, sobre els continguts que pugi al Portal a través de qualsevol mitjà o canal. 


Promou la difusió i reutilització de la información publicada al Portal
El Titular, d'acord amb la finalitat del Portal, concedeix llicència d'ús i, per tant, permet la difusió i reutilització de les informacions i dades publicades en el mateix per part dels ciutadans o usuaris.

No obstant això, aquesta reutilització i difusió estarà subjecta a les següents regles:

a) El ciutadà o usuari no podrà modificar el contingut de la informació.
b) El ciutadà o usuari haurà d'esmentar que aquesta informació procedeix del Titular.
c) El ciutadà o usuari haurà d'indicar la fitxa la informació de la qual va ser actualitzada per última vegada. 
d) El ciutadà o usuari haurà d'abstenir-se de donar a entendre que compta amb el suport, patrocini o col·laboració del Titular per a l'activitat en la qual reutilitza la informació. 

Així mateix, qualsevol acte de reutilització dels continguts del Portal haurà de respectar la normativa de Propietat Intel·lectual i Industrial, el règim de protecció de les dades personals i el present Avís Legal. A més, queda prohibida la reutilització d'obres i prestacions de les quals s'hagi indicat la reserva dels drets de Propietat Intel·lectual.

Té presència en altres plataformes i xarxes socials
El Titular pot tenir presència en xarxes socials i plataformes. El ciutadà o usuari ha de tenir en compte en accedir a qualsevol d'aquestes xarxes o plataformes que les condicions d'ús aplicables són les que cada plataforma té establertes, sobre les quals l'Ajuntament no té control ni responsabilitat.

S'ajusta al marc legal en matèria de responsabilitats
El Titular assumeix, d'acord amb la legislació vigent, la responsabilitat pels continguts que hagi publicat per a aquest Portal.

No obstant això, i a pesar que el Titular desenvolupa la màxima diligència, internet no és un mitjà inexpugnable, per la qual cosa no pot garantir que els continguts es mostrin sempre actualitzats en la seva última versió. Sempre que sigui possible, el Titular informarà al ciutadà o a l'usuari de qualsevol interrupció que afecti a la informació mostrada al Portal. Així mateix, el Titular no serà responsable de l'error en l'accés a diferents pàgines del Portal, quan aquests són causats per motius que estiguin més enllà del control del Titular.

El Titular no respondrà del mal ús que els ciutadans o usuaris puguin fer dels continguts del Portal, ni d'aquells usos que siguin contraris a la bona fe, a la normativa o al present Avís Legal. Així mateix, el Titular declina qualsevol responsabilitat derivada de la infracció de drets de Propietat Intel·lectual de qualsevol classe per part del ciutadà o usuari. 

El Titular no pot controlar ni gestionar la integritat, funcionament i veracitat dels enllaços que puguin aparèixer al Portal a llocs que no són de la seva titularitat. Per això, declina qualsevol responsabilitat sobre els mateixos. 

Respecta la privacitat dels ciutadans o usuaris
El Titular segueix una Política de Privacitat i una Política de Cookies respectuoses amb la privacitat dels ciutadans o usuaris. La Política de Privacitat i la Política de Cookies regulen, conjuntament amb el present Avís Legal, l'ús i la navegació dels ciutadans o usuaris a través del Portal. 

Defineix la legislació aplicable i la jurisdicció
El present Avís Legal es regirà i interpretarà de conformitat amb les lleis d'Espanya. Així mateix, les parts sotmeten qualsevol controvèrsia derivada de la utilització del Portal a la jurisdicció dels tribunals que per raó de la legislació resulti competent. 

Convida al ciutadà o usuari a notificar qualsevol comentari o dubta
El Titular posa a la disposició de l'usuari el correu electrònic sencellesoberta@ajsencelles.net perquè el ciutadà l’utilitzi sempre que tengui algun dubte o consulta.

Així mateix, si l'usuari detecta algun error en la informació oferta o a la configuració, actualització i contingut del Portal, haurà de posar-ho en coneixement del Titular a l'adreça referida anteriorment.
Publicat el 06 de Octubre de 2017 12:10 pel Ajuntament de Sencelles