Qui Paga, Mana: Decideix el pressuposto 2017
Entre tots i totes podrém fer uns pressupostos més concordes amb les necessitats del nostre poble

Notícies

Filtrar per grup

Documents

Consulta Presupuestos: Preguntes freqüents [CA]

[Castellano]

En què consisteix aquesta consulta?
Volem saber quines són les prioritats dels veïnats i veïnades de Sencelles, Biniali, Ruberts, Jornets i Cascanar. Sabent les vostres prioritats podrem enfocar millor les polítiques i accions municipals.  D'una banda, obtindrem dades concretes d'en què creieu que és millor invertir la despesa municipal, què és important per a vosaltres i què no. I us farem cas: integrarem els resultats amb el pressupost definitiu variant fins a un 10% els conceptes dins de les àrees de despesa. D'altra banda, de cara als anys futurs, sabrem a més si alguna cosa us resulta molt important o molt poc, per poder generar esborranys de pressupostos més adaptats a les necessitats reals del municipi i això és: les vostres necessitats reals.

Qui pot participar?
Les persones a partir de 16 anys complerts el 31/12/2016 i estiguin empadronades a Sencelles en aquesta data o abans.


Quan es pot participar?
Des d'aquesta plataforma: online, del 8 al 26 de març. Presencialment: a les oficines de l'ajuntament, horari d'atenció del 10 al 28 de març.


A què corresponen les xifres que apareixen?
És l'esborrany del pressupost 2017, encara que més detallat. Normalment el pressupost són àrees més àmplies, però difícils d'avaluar. Hem realitzat primer una anàlisi d'anotacions comptables de l'any anterior per convertir-les en subpartides englobades amb una lògica d'usuari (ciutadana); d'aquesta forma és més senzill poder avaluar si és necessari pujar-les, baixar-les o mantenir-les.


Per què un 10%?
Un 10% és una xifra valenta que pretén potenciar la participació: demostrant que assumirem aquest percentatge al que decideixi la població creiem que potenciarem que ens doneu la vostra opinió, perquè sí que serveix. Si buscau el percentatge que es destina normalment als anomenats pressupostos participatius en altres localitats, veureu que és un percentatge molt més baix.

D'altra banda, són responsabilitat de l'equip de govern una planificació de les actuacions i, per tant, unes despeses que s'han de realitzar. Aquesta consulta és un exercici molt innovador i, en aquest sentit, som municipi pilot; un percentatge major d'execució podria no respondre realment a les necessitats de la població (per poca participació o per una participació esbiaixada, és a dir, només els que opinen igual hi participen i els altres no han arribat a participar-hi) i és necessari oferir alhora tant la possibilitat de participar com les garanties d'estabilitat pressupostària i de representació per fer un exercici responsable de les nostres funcions.


Aquests són uns pressupostos participatius?
Són un concepte diferent: en comptes de deixar una petita partida perquè s’hi presentin projectes i es votin, volem que participis d'una forma més profunda i opinis sobre totes les despeses que es poden variar. Per això, els anomenam pressupostos oberts. A Sencelles (com a la resta de municipis petits de Mallorca) no hi ha pressupost d'inversió, ja que la inversió es realitza sobre la base de subvencions del Consell.

Per tant, si féssim els pressupostos participatius tradicionals, ens hauríem trobat amb propostes només de despesa que es tradueixen en activitats i que realment no són una presa de decisions d'assumptes que afecten a tota la població, sinó alguna cosa en què solen participar en major grau els grups que han presentat aquestes propostes. Amb aquesta nova forma, entenem que obtenim una participació més diversa, profunda i d'acord amb les inquietuds globals de tota la població.


Per què em demana d'on sóc si ja estic empadronada?
A l'empadronament no s’especifica el nucli al qual pertanys, sinó que només hi apareix l'adreça; com saps, hi ha polígons que comparteixen diferents nuclis i l'encreuament de dades del sistema hauria de fer-se de forma manual. Amb aquesta pregunta senzilla podem agrupar aquestes dades.


Per a què us serveix saber el nucli poblacional?
Volem anar realitzant consultes cada vegada més profundes i poder, si escau, demanar a les persones d'un Llogaret sobre els seus problemes i prioritats, que seran diferents a les d'un altre. Saber les vostres necessitats ens ajuda a enfocar millor les polítiques i accions a cada espai i integrar les necessitats de grups poblacionals més petits, encara que siguin menys persones dins de les accions municipals.

És necessari estar en equilibri per poder enviar l'enquesta?
No és necessari. Aquesta plataforma ofereix una informació de superàvit, dèficit o equilibri, com un indicador didàctic, per informar al participant si ha realitzat moltes pujades o baixades descompensades. 
En el document analògic no és possible aquesta indicació i per garantir l'equitat en el procés de presa de decisions és possible, per tant, enviar-ho descompensat, encara que es recomana arribar a un equilibri per a una opinió de major qualitat.
D'altra banda, en la integració per àrees, sempre s'arribarà a l'equilibri.


Per què no puc opinar sobre tot el pressupost?
Hi ha despeses que són de compliment obligat: els sous, les despeses bancàries, crèdits, despeses de consum (electricitat, internet, aigua, etc.) i unes altres que són necessàries per al funcionament (alguns manteniments, els serveis que presta la mancomunitat, etc). També hem reservat un petit fons de maniobra per a cada regidoria, ja que hi pot haver imprevists i cal poder complir amb ells.


Per a què serveix la meva opinió?
Una vegada s'hagi finalitzat el període de consulta, creuarem les dades per modificar l'esborrany 2017 (del qual surten les dades sobre el que estàs opinant) i assignar més o menys pressupost segons les vostres prioritats per elaborar-ne el definitiu. Els resultats s'integraran de tal forma que variaran dins de les àrees pressupostàries fins a un 10%, més o menys.

D'altra banda, tendrem molta informació de quines són les vostres prioritats i necessitats, i podrem adaptar les actuacions en aquest sentit per als anys futurs. Moltes de les actuacions poden ser enfocaments no quantificables a nivell econòmic, com la col·laboració entre regidories per a la potenciació d'algun àrea amb menys pressupost, la presentació de projectes subvencionables, etc.


Com es farà el càlcul final?
Les partides pujaran i baixaran en funció del nombre de persones (en relació als que han participat) que considera que cal pujar, baixar o mantenir dins d'una mateixa àrea fins a un màxim d'un 10%. Les àrees són les que apareixen entre claudàtors [ ]. Hem establert que, de moment, no es poden baixar els imports destinats a cada àrea, ja que ja hi ha una previsió d'actuacions per aquest any i és necessari un pressupost per poder complir-les; no obstant això, decidireu dins de cadascuna la importància d'aquestes actuacions. De cara a altres anys, tendrem en compte els resultats totals per dotar de més importància o d’actuacions a unes àrees o a unes altres.


Puc opinar més d'una vegada?
Una vegada acabes d'emetre l'opinió, aquesta queda ja registrada al sistema.


I si tenc problemes informàtics o canvi d'opinió?
Per a això hi ha dos dies més en els quals pots presentar el teu vot de forma presencial. Aquest ponderarà sobre el que es fa per internet.


El sistema em diu que ja he opinat, què puc fer?
Pots opinar presencialment: a les oficines de l'ajuntament en el seu horari habitual fins al dia 21 de març. No oblidis fer una instància en la qual ens expliquis la teva incidència perquè puguem millorar el sistema per a properes consultes.


I si tenc dubtes? Reunions informatives
Hi ha dues reunions informatives on podràs resoldre els teus dubtes:
- Dia 8 de març a les 18h a la biblioteca.
- Dia 11 de març de 10h a 13h al Mercat (Plaça de la Vila). (La biblioteca romandrà oberta durant el mateix horari per a tots els qui vulguin anar a votar)


I si no tenc internet o ordinador?
Pots accedir a la consulta mitjançant el teu mòbil. Està pensada per poder fer-la des d’aquest. Si no tens internet, et recordam que pots connectar-te a la biblioteca municipal i al bar del poliesportiu municipal.A la biblioteca disposes d'ordinadors si vols realitzar-la amb aquests.


Puc opinar de forma presencial?
Si, a les oficines de l'ajuntament, en horari d'atenció del 10 al 21 de març. Si pots fer-ho online, com veuràs, és més interactiu i podràs veure si estàs en equilibri, superàvit o dèficit. D’aquesta manera, a més, podràs comprendre com funciona el pressupost íntegrament.


Cifrado, confidencialidad y anonimización de datos de participación
Todas las comunicaciones en el portal de participación están cifradas con el estándar SSL. Mediante este mecanismo, toda la información que se envía el usuario y que el usuario envía al servidor (como por ejemplo, sus opiniones o sus datos personales) viajan cifrados, de tal modo que nadie puede interceptar el contenido; ni nadie puede interceptar qué páginas o qué contenido está visitando un usuario específico.

La aplicación de participación almacena la información de las participaciones recibida de forma anónima, de tal manera que no es posible relacionar la información de una participación específica con una persona en concreto.

Para controlar que solo haya una participación por persona, se almacena el dato de que un usuario con un DNI determinado ha participado. El dato del DNI se guarda de forma cifrada, de tal forma que no es posible que un administrador del servicio pueda ver qué DNIs ha participado y cuáles no. Solo se comprueba si un DNI que intenta participar lo ha hecho ya o no. La aplicación de consultas genera estadísticas a partir de los datos agregados y anonimizados de los usuarios.


Xifrat, confidencialitat i anonimat de les dades de participació en la plataforma digital.

Totes les comunicacions al portal de participació estan xifrades amb l'estàndard SSL. Mitjançant aquest mecanisme, tota la informació que s'envia a l'usuari i que l'usuari envia al servidor(com per exemple, les seves opinions o les seves dades personals) viatgen xifrats, de tal manera que ningú pot interceptar el contingut, ni ningú pot interceptar quines pàgines o quin contingut està visitant un usuari específic.

L'aplicació de participació emmagatzema la informació rebuda de les participacions de forma anònima, de tal manera que no és possible relacionar la informació d'una participació específica amb una persona en concret.

Per controlar que solament hi hagi una participació per persona, s'emmagatzema la dada que un usuari amb un DNI determinat ha participat. La dada del DNI es guarda de forma xifrada, de tal forma que no és possible que un administrador del servei pugui veure quins DNIs han participat i quins no. Només es comprova si un DNI que intenta participar ja ho ha fet o no.
L'aplicació de consultes genera estadístiques a partir de les dades agregades dels usuaris anònims.


Publicat el 06 de Octubre de 2017 12:10 pel Ajuntament de Sencelles