Qui Paga, Mana: Decideix el pressuposto 2017
Entre tots i totes podrém fer uns pressupostos més concordes amb les necessitats del nostre poble

Deute públic

Despesa pres. / hab.

61,06 €

Despesa pressupostat

191.000 €

Despesa real vs. pres.

91,81% menys
El despesa real són 15.637,6 €

% sobre el total del press.

9,99%

Mitjana despesa provincial

930.063,3 €

Sobre aquesta partida

Comprèn les despeses d'interessos i amortització del deute i altres operacions financeres de naturalesa anàloga, amb exclusió de les despeses que ocasioni la formalització d'aquests.

Dins d'aquesta partida

No hi ha més sub-partides. Tornar a la partida pare: Deute públic.

Distribució de les despeses d'aquesta partida

Despeses financeres 89,01% 170.000 €
Passius financers 10,99% 21.000 €