Qui Paga, Mana: Decideix el pressuposto 2017
Entre tots i totes podrém fer uns pressupostos més concordes amb les necessitats del nostre poble

Deute públic

Despesa pres. / hab.

61,69 €

Despesa pressupostat

191.000 €

Despesa real vs. pres.

No disp.
L'any passat

% sobre el total del press.

7,75%

Mitjana despesa provincial

1,7M€

Sobre aquesta partida

Comprèn les despeses d'interessos i amortització del deute i altres operacions financeres de naturalesa anàloga, amb exclusió de les despeses que ocasioni la formalització d'aquests.

Dins d'aquesta partida

Categoria Percentatge Quantitat
Deute públic 100,00% 191.000 €

Distribució de les despeses d'aquesta partida

Despeses financeres 7,33% 14.000 €
Passius financers 92,67% 177.000 €