Qui Paga, Mana: Decideix el pressuposto 2017
Entre tots i totes podrém fer uns pressupostos més concordes amb les necessitats del nostre poble

Impostos directes

Ingrés pres. / hab.

312,06 €

Ingrés pressupostat

966.130 €

Ingrés real vs. pres.

No disp.
L'any passat

% sobre el total del press.

39,20%

Mitjana ingrés provincial

10,7M€

Sobre aquesta partida

En aquest capítol s'inclouran els recursos exigits sense contraprestació quan el fet imposable estigui constituït per negocis, actes o fets de naturalesa jurídica o econòmica, que posin de manifest la capacitat contributiva del subjecte passiu, com a conseqüència de la possessió d'un patrimoni o l'obtenció de renda.

Dins d'aquesta partida

Categoria Percentatge Quantitat
Impostos sobre el capital 98,96% 956.130 €
Impost sobre activitats econòmiques 1,04% 10.000 €

Distribució de les despeses d'aquesta partida

No hi ha distribució associada a aquesta partida.