Qui Paga, Mana: Decideix el pressuposto 2017
Entre tots i totes podrém fer uns pressupostos més concordes amb les necessitats del nostre poble

Habitatge i urbanisme

Despesa pres. / hab.

127,56 €

Despesa pressupostat

399.000 €

Despesa real vs. pres.

19,61% més
El despesa real són 477.252,8 €

% sobre el total del press.

20,86%

Mitjana despesa provincial

1,6M€

Sobre aquesta partida

S'inclouen totes les despeses dels serveis relacionats amb l'habitatge i l'urbanisme, així com dels complementaris d'aquests.
 Així, doncs, s'hi imputaran les despeses referents a la construcció, millora i conservació d'habitatges i albergs, inclosa l'adquisició de terrenys; els derivats del planejament i règim urbanístic del sòl; vials urbans i altres de naturalesa anàloga.
 S'imputen a aquesta política de despesa les duts a terme en concepte d'ajudes que possibiliten l'accés a l'habitatge en qualsevol règim, en accions pròpies o en col·laboració amb altres administracions públiques. També s'inclouen les despeses derivades de foment de la promoció pública d'habitatges.
 Es tipifiquen quatre grups de programes es distingeixen els que tenen per finalitat la cobertura de despeses generals d'administració associades directament al desenvolupament de la política de l'habitatge i de l'urbanisme.

Dins d'aquesta partida

No hi ha més sub-partides. Tornar a la partida pare: Serveis públics bàsics.

Distribució de les despeses d'aquesta partida

Despeses de personal 43,11% 172.000 €
Despeses corrents en béns i serveis 56,89% 227.000 €