Qui Paga, Mana: Decideix el pressuposto 2017
Entre tots i totes podrém fer uns pressupostos més concordes amb les necessitats del nostre poble

Benestar comunitari

Despesa pres. / hab.

82,50 €

Despesa pressupostat

258.064,4 €

Despesa real vs. pres.

72,46% menys
El despesa real són 71.067,6 €

% sobre el total del press.

13,49%

Mitjana despesa provincial

3,5M€

Sobre aquesta partida

Comprèn totes les despeses relatives a actuacions i serveis la finalitat és la millora de la qualitat de vida en general.
 S'imputaran a ella els derivats de la construcció, manteniment, conservació i funcionament dels serveis de clavegueram, proveïment domiciliari d'aigua potable; recollida, eliminació o tractament d'escombraries; neteja viària; cementiris i serveis funeraris; i altres serveis de benestar comunitari.

Dins d'aquesta partida

No hi ha més sub-partides. Tornar a la partida pare: Serveis públics bàsics.

Distribució de les despeses d'aquesta partida

Despeses corrents en béns i serveis 5,43% 14.000 €
Inversions reals 94,57% 244.064,4 €