Qui Paga, Mana: Decideix el pressuposto 2017
Entre tots i totes podrém fer uns pressupostos més concordes amb les necessitats del nostre poble

Benestar comunitari

Despesa pres. / hab.

33,07 €

Despesa pressupostat

102.400 €

Despesa real vs. pres.

No disp.
L'any passat

% sobre el total del press.

4,15%

Mitjana despesa provincial

4,4M€

Sobre aquesta partida

Comprèn totes les despeses relatives a actuacions i serveis la finalitat és la millora de la qualitat de vida en general.
 S'imputaran a ella els derivats de la construcció, manteniment, conservació i funcionament dels serveis de clavegueram, proveïment domiciliari d'aigua potable; recollida, eliminació o tractament d'escombraries; neteja viària; cementiris i serveis funeraris; i altres serveis de benestar comunitari.

Dins d'aquesta partida

Categoria Percentatge Quantitat
Clavegueram 24,41% 25.000 €
Abastament domiciliari d'aigua potable 2,15% 2.200 €
Neteja viària 16,80% 17.200 €
Cementiri i serveis funeraris. 8,30% 8.500 €
Enllumenat públic 48,34% 49.500 €

Distribució de les despeses d'aquesta partida

Despeses corrents en béns i serveis 100,00% 102.400 €