Qui Paga, Mana: Decideix el pressuposto 2017
Entre tots i totes podrém fer uns pressupostos més concordes amb les necessitats del nostre poble

Explora el detall

Partida Quantitat Per habitant %
Impostos directes 523.302 € 167 € 27,36%
Impostos indirectes 46.600 € 15 € 2,44%
Taxes, preus públics i altres ingressos 302.837 € 97 € 15,84%
Transferències corrents 572.693 € 183 € 29,95%
Ingressos patrimonials 189.164 € 60 € 9,89%
Transferències de capital 277.821 € 89 € 14,53%