Qui Paga, Mana: Decideix el pressuposto 2017
Entre tots i totes podrém fer uns pressupostos més concordes amb les necessitats del nostre poble

Explora el detall

Partida Quantitat Per habitant %
Impostos directes 966.130 € 312 € 39,20%
Impostos indirectes 80.250 € 26 € 3,26%
Taxes, preus públics i altres ingressos 727.750 € 235 € 29,53%
Transferències corrents 609.183 € 197 € 24,72%
Ingressos patrimonials 81.312 € 26 € 3,30%