Qui Paga, Mana: Decideix el pressuposto 2017
Entre tots i totes podrém fer uns pressupostos més concordes amb les necessitats del nostre poble

Taxes, preus públics i altres ingressos

Ingrés pres. / hab.

96,82 €

Ingrés pressupostat

302.837,3 €

Ingrés real vs. pres.

5,21% menys
El ingrés real són 287.067,5 €

% sobre el total del press.

15,84%

Mitjana ingrés provincial

4,4M€

Sobre aquesta partida

Recull els ingressos derivats de les taxes, preus públics, contribucions especials, reintegraments d'exercicis anteriors, multes, recàrrecs de constrenyiment, interessos de demora, etc.

Dins d'aquesta partida

Categoria Percentatge Quantitat
Taxes per la prestació de serveis públics bàsics 0,33% 1.000 €
Taxes per activitats de competència local 8,09% 24.500 €
T. ús privatiu o aprofit. espai domini públ. local 32,44% 98.237,3 €
Altres ingressos 59,14% 179.100 €

Distribució de les despeses d'aquesta partida

No hi ha distribució associada a aquesta partida.