Qui Paga, Mana: Decideix el pressuposto 2017
Entre tots i totes podrém fer uns pressupostos més concordes amb les necessitats del nostre poble

Taxes, preus públics i altres ingressos

Ingrés pres. / hab.

235,06 €

Ingrés pressupostat

727.750 €

Ingrés real vs. pres.

No disp.
L'any passat

% sobre el total del press.

29,53%

Mitjana ingrés provincial

5,6M€

Sobre aquesta partida

Recull els ingressos derivats de les taxes, preus públics, contribucions especials, reintegraments d'exercicis anteriors, multes, recàrrecs de constrenyiment, interessos de demora, etc.

Dins d'aquesta partida

Categoria Percentatge Quantitat
Taxes per la prestació de serveis públics bàsics 59,77% 435.000 €
Taxes per activitats de competència local 19,24% 140.000 €
T. ús privatiu o aprofit. espai domini públ. local 7,23% 52.650 €
Preus públics 0,01% 100 €
Altres ingressos 13,74% 100.000 €

Distribució de les despeses d'aquesta partida

No hi ha distribució associada a aquesta partida.