Qui Paga, Mana: Decideix el pressuposto 2017
Entre tots i totes podrém fer uns pressupostos més concordes amb les necessitats del nostre poble

Esport

Despesa pres. / hab.

21,59 €

Despesa pressupostat

66.835 €

Despesa real vs. pres.

No disp.
L'any passat

% sobre el total del press.

2,71%

Mitjana despesa provincial

901.237,8 €

Sobre aquesta partida

Aquesta política de despesa inclou les originades pels serveis a què es refereix la seva denominació, com ara promoció i difusió esportiva, despeses de creació, conservació i funcionament dels edificis destinats a piscines, instal·lacions esportives de tot tipus o qualsevol altra actuació directament relacionada amb l'esport o la política esportiva de la respectiva entitat local.
 Les despeses incloses en el grup de programes d'administració general correspondran a activitats dirigides a la planificació, coordinació, control, organització, gestió administrativa i desenvolupament de funcions de suport dels diferents centres directius que integren la política de despesa.

Dins d'aquesta partida

Categoria Percentatge Quantitat
Promoció i foment de l'esport 23,69% 15.835 €
Instal·lacions esportives 76,31% 51.000 €

Distribució de les despeses d'aquesta partida

Despeses de personal 18,28% 12.215 €
Despeses corrents en béns i serveis 81,72% 54.620 €