Qui Paga, Mana: Decideix el pressuposto 2017
Entre tots i totes podrém fer uns pressupostos més concordes amb les necessitats del nostre poble

Transferències corrents

Ingrés pres. / hab.

196,76 €

Ingrés pressupostat

609.183 €

Ingrés real vs. pres.

No disp.
L'any passat

% sobre el total del press.

24,72%

Mitjana ingrés provincial

4,8M€

Sobre aquesta partida

Ingressos de naturalesa no tributària, percebuts per les entitats locals sense contraprestació directa per part d'aquestes, destinats a finançar operacions corrents. Per conceptes i subconceptes, es diferenciaran les transferències en funció dels agents que les concedeixen. Així mateix, es diferenciaran les que tinguin caràcter finalista.

Dins d'aquesta partida

Categoria Percentatge Quantitat
De l'Administració de l'Estat 79,61% 485.000 €
De comunitats autònomes 20,39% 124.183 €

Distribució de les despeses d'aquesta partida

No hi ha distribució associada a aquesta partida.