Qui Paga, Mana: Decideix el pressuposto 2017
Entre tots i totes podrém fer uns pressupostos més concordes amb les necessitats del nostre poble

Transport públic

Despesa pres. / hab.

2,42 €

Despesa pressupostat

7.500 €

Despesa real vs. pres.

No disp.
L'any passat

% sobre el total del press.

0,30%

Mitjana despesa provincial

1,6M€

Sobre aquesta partida

S'inclouran les despeses a càrrec de les entitats locals destinats al manteniment, desenvolupament i finançament del servei de transport públic.
 Les despeses incloses en el grup de programes d'administració general correspondran a activitats dirigides a la planificació, coordinació, control, organització, gestió administrativa i desenvolupament de funcions de suport dels diferents centres directius que integren la política de despesa.
 S'han d'aplicar a aquesta política de despeses totes les d'inversió destinats a l'adquisició de mitjans de transport; i a la creació, millora i manteniment d'infraestructures, com estacions d'autobusos, ports, aeroports i altres de naturalesa anàloga.

Dins d'aquesta partida

Categoria Percentatge Quantitat
Transport de viatgers 100,00% 7.500 €

Distribució de les despeses d'aquesta partida

Transferències corrents 100,00% 7.500 €