Qui Paga, Mana: Decideix el pressuposto 2017
Entre tots i totes podrém fer uns pressupostos més concordes amb les necessitats del nostre poble

Ingressos patrimonials

Ingrés pres. / hab.

60,47 €

Ingrés pressupostat

189.164,5 €

Ingrés real vs. pres.

98,52% menys
El ingrés real són 2.792,1 €

% sobre el total del press.

9,89%

Mitjana ingrés provincial

553.170,1 €

Sobre aquesta partida

Recull els ingressos procedents de rendes del patrimoni de les entitats locals i els seus organismes autònoms: Interessos de títols, valors, de dipòsits, dividends i participacions en beneficis, rendes de béns immobles, productes de concessions i aprofitaments especials, etc.

Dins d'aquesta partida

Categoria Percentatge Quantitat
Interessos de dipòsits 0,16% 300 €
Productes de concessions i aprofitaments especials 99,84% 188.864,5 €

Distribució de les despeses d'aquesta partida

No hi ha distribució associada a aquesta partida.