Qui Paga, Mana: Decideix el pressuposto 2017
Entre tots i totes podrém fer uns pressupostos més concordes amb les necessitats del nostre poble

Ingressos patrimonials

Ingrés pres. / hab.

26,26 €

Ingrés pressupostat

81.312 €

Ingrés real vs. pres.

No disp.
L'any passat

% sobre el total del press.

3,30%

Mitjana ingrés provincial

803.713,7 €

Sobre aquesta partida

Recull els ingressos procedents de rendes del patrimoni de les entitats locals i els seus organismes autònoms: Interessos de títols, valors, de dipòsits, dividends i participacions en beneficis, rendes de béns immobles, productes de concessions i aprofitaments especials, etc.

Dins d'aquesta partida

Categoria Percentatge Quantitat
Productes de concessions i aprofitaments especials 100,00% 81.312 €

Distribució de les despeses d'aquesta partida

No hi ha distribució associada a aquesta partida.