Qui Paga, Mana: Decideix el pressuposto 2017
Entre tots i totes podrém fer uns pressupostos més concordes amb les necessitats del nostre poble

Òrgans de govern

Despesa pres. / hab.

32,88 €

Despesa pressupostat

101.800 €

Despesa real vs. pres.

No disp.
L'any passat

% sobre el total del press.

4,13%

Mitjana despesa provincial

420.358,5 €

Sobre aquesta partida

Comprèn les despeses relatives a la constitució i funcionament dels òrgans de govern de l'entitat local i de representació dels mateixos. S'inclouran, per tant, les assignacions i indemnitzacions del president i membres de la corporació; secretaries particulars de la presidència; dietes i despeses de viatge i altres de naturalesa anàloga. També s'han d'imputar a aquesta política de despesa les de material i les necessaries per a l'atenció dels òrgans de govern.

Dins d'aquesta partida

Categoria Percentatge Quantitat
Òrgans de govern 100,00% 101.800 €

Distribució de les despeses d'aquesta partida

Despeses de personal 47,94% 48.800 €
Despeses corrents en béns i serveis 38,31% 39.000 €
Transferències corrents 13,75% 14.000 €