Qui Paga, Mana: Decideix el pressuposto 2017
Entre tots i totes podrém fer uns pressupostos més concordes amb les necessitats del nostre poble

Administració financera i tributària

Despesa pres. / hab.

15,02 €

Despesa pressupostat

46.500 €

Despesa real vs. pres.

No disp.
L'any passat

% sobre el total del press.

1,89%

Mitjana despesa provincial

1M€

Sobre aquesta partida

Aquesta política de despesa inclou totes les despeses corresponents a l'administració financera de l'entitat local.
 S'imputaran les despeses generals dels serveis d'economia i hisenda; planificació i pressupostos i fiscalitat; control intern i comptabilitat i comptes generals; gestió de la tresoreria; gestió del patrimoni, comptabilitat patrimonial i rendició de comptes; gestió, inspecció i recaptació de tributs, formació i actualització de padrons fiscals; òrgans de resolució de reclamacions economicoadministratives i de defensa al contribuent i altres despeses relacionades amb l'activitat econòmica i financera de l'entitat.
 Així mateix s'inclouen les despeses referents a la construcció, millora i conservació, inclosa l'adquisició de terrenys, d'edificis oficials d'ús múltiple.

Dins d'aquesta partida

Categoria Percentatge Quantitat
Gestió del sistema tributari 96,77% 45.000 €
Gestió del deute i de la tresoreria 3,23% 1.500 €

Distribució de les despeses d'aquesta partida

Despeses corrents en béns i serveis 96,77% 45.000 €
Despeses financeres 3,23% 1.500 €