Qui Paga, Mana: Decideix el pressuposto 2017
Entre tots i totes podrém fer uns pressupostos més concordes amb les necessitats del nostre poble

Transferències a altres administracions públiques

Despesa pres. / hab.

25,43 €

Despesa pressupostat

79.552,4 €

Despesa real vs. pres.

67,47% menys
El despesa real són 25.880,4 €

% sobre el total del press.

4,16%

Mitjana despesa provincial

206.234,4 €

Sobre aquesta partida

S'imputaen a aquesta política de despesa les transferències genèriques que ordeni l'entitat local cap a l'Estat o la Comunitat Autònoma o a favor d'altres ens locals, com són les participacions en ingressos, quotes de mancomunitats o consorcis i qualsevol altres de naturalesa similar. Es distingeixen, a aquests efectes les entitats locals territorials (article 3.1 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, de la Llei reguladora de les Bases del Règim Local) i la resta d'entitats locals.
 Es tipifiquen quatre grups de programes en raó de l'agent receptor de la mateixa.

Dins d'aquesta partida

No hi ha més sub-partides. Tornar a la partida pare: Actuacions de caràcter general.

Distribució de les despeses d'aquesta partida

Transferències corrents 100,00% 79.552,4 €