Qui Paga, Mana: Decideix el pressuposto 2017
Entre tots i totes podrém fer uns pressupostos més concordes amb les necessitats del nostre poble

En aquesta pàgina pots aprendre sobre la distribució dels pressuposts, l'estat d'execució de cada partida, amb quins proveïdors treballem i com ha evolucionat la despesa per habitant.

Llegeix la Guia del Pressupost.

Personaliza

Despesa per habitant

772,7 €

Despesa total

2,4M€

Execució (?)

100% del pressupost

Habitants

3.128

Deute

409.000 €

Els principals ingressos i despeses del teu ajuntament

Ingressos

Despeses

Compara despeses i ingressos any per any

Partides que més t'interessen

Te mostrem algunes de les partides que més ens afecten directament en el nostre dia a dia com a ciutadans. També pots consultar l'explorador complet.

Categoria nivell 2 Categoria nivell 3 Quantitat Percentatge
Deute públic Deute públic 39.700 € 1.64%
Serveis públics bàsics Seguretat i mobilitat ciutadana 120.350 € 4.98%
Habitatge i urbanisme 1.063.416 € 44.0%
Benestar comunitari 19.566 € 0.81%
Actuacions de protecció i promoció social Serveis socials i promoció social 3.800 € 0.16%
Producció de béns públics de caràcter preferent Sanitat 27.470 € 1.14%
Educació 333.936 € 13.82%
Cultura 177.839 € 7.36%
Esport 61.000 € 2.52%
Actuacions de caràcter econòmic Infraestructures 33.331 € 1.38%
Actuacions de caràcter general Òrgans de govern 60.025 € 2.48%
Serveis de caràcter general 396.020 € 16.39%
Transferències a altres administracions públiques 80.461 € 3.33%

Execució

Així s'està executant el pressupost municipal.

Ingressos
101%
Despesa
100%

Evolució de la despesa i comparació

Explora el detall

Partida Quantitat Per habitant %
Impostos directes 490.680 € 157 € 20,30%
Impostos indirectes 110.403 € 35 € 4,57%
Taxes, preus públics i altres ingressos 339.000 € 108 € 14,03%
Transferències corrents 565.494 € 181 € 23,40%
Ingressos patrimonials 50.700 € 16 € 2,10%
Transferències de capital 505.249 € 162 € 20,90%
Passius financers 355.390 € 114 € 14,70%