Qui Paga, Mana: Decideix el pressuposto 2017
Entre tots i totes podrém fer uns pressupostos més concordes amb les necessitats del nostre poble

En aquesta pàgina pots aprendre sobre la distribució dels pressuposts, l'estat d'execució de cada partida, amb quins proveïdors treballem i com ha evolucionat la despesa per habitant.

Llegeix la Guia del Pressupost.

Personaliza

Despesa per habitant

611,4 €

Despesa total

1,9M€

Execució (?)

78% del pressupost

Habitants

3.128

Deute

497.000 €

Els principals ingressos i despeses del teu ajuntament

Ingressos

Despeses

Compara despeses i ingressos any per any

Partides que més t'interessen

Te mostrem algunes de les partides que més ens afecten directament en el nostre dia a dia com a ciutadans. També pots consultar l'explorador complet.

Categoria nivell 2 Categoria nivell 3 Quantitat Percentatge
Deute públic Deute públic 191.000 € 9.99%
Serveis públics bàsics Seguretat i mobilitat ciutadana 129.700 € 6.78%
Habitatge i urbanisme 399.000 € 20.86%
Benestar comunitari 258.064 € 13.49%
Actuacions de protecció i promoció social Serveis socials i promoció social 3.500 € 0.18%
Producció de béns públics de caràcter preferent Sanitat 29.600 € 1.55%
Educació 136.000 € 7.11%
Cultura 164.900 € 8.62%
Esport 75.000 € 3.92%
Actuacions de caràcter econòmic Transport públic 7.000 € 0.37%
Actuacions de caràcter general Òrgans de govern 55.000 € 2.88%
Serveis de caràcter general 384.100 € 20.08%
Transferències a altres administracions públiques 79.552 € 4.16%

Execució

Així s'està executant el pressupost municipal.

Ingressos
92%
Despesa
78%

Evolució de la despesa i comparació

Explora el detall

Partida Quantitat Per habitant %
Impostos directes 523.302 € 167 € 27,36%
Impostos indirectes 46.600 € 15 € 2,44%
Taxes, preus públics i altres ingressos 302.837 € 97 € 15,84%
Transferències corrents 572.693 € 183 € 29,95%
Ingressos patrimonials 189.164 € 60 € 9,89%
Transferències de capital 277.821 € 89 € 14,53%

Cerca una partida específica