Qui Paga, Mana: Decideix el pressuposto 2017
Entre tots i totes podrém fer uns pressupostos més concordes amb les necessitats del nostre poble

En aquesta pàgina pots aprendre sobre la distribució dels pressuposts, l'estat d'execució de cada partida, amb quins proveïdors treballem i com ha evolucionat la despesa per habitant.

Llegeix la Guia del Pressupost.

Personaliza

Despesa per habitant

818,2 €

Despesa total

2,6M€

Execució (?)

91% del pressupost

Habitants

3.187

Deute

2M€

Els principals ingressos i despeses del teu ajuntament

Ingressos

Despeses

Compara despeses i ingressos any per any

Partides que més t'interessen

Te mostrem algunes de les partides que més ens afecten directament en el nostre dia a dia com a ciutadans. També pots consultar l'explorador complet.

Categoria nivell 2 Categoria nivell 3 Quantitat Percentatge
Deute públic Deute públic 102.000 € 3.91%
Serveis públics bàsics Seguretat i mobilitat ciutadana 126.000 € 4.83%
Habitatge i urbanisme 722.000 € 27.69%
Benestar comunitari 207.564 € 7.96%
Actuacions de protecció i promoció social Serveis socials i promoció social 12.500 € 0.48%
Producció de béns públics de caràcter preferent Sanitat 16.000 € 0.61%
Educació 199.000 € 7.63%
Cultura 158.000 € 6.06%
Esport 82.500 € 3.16%
Actuacions de caràcter econòmic Transport públic 4.500 € 0.17%
Actuacions de caràcter general Òrgans de govern 74.500 € 2.86%
Serveis de caràcter general 398.000 € 15.26%
Administració financera i tributària 20.000 € 0.77%
Transferències a altres administracions públiques 485.000 € 18.6%

Execució

Així s'està executant el pressupost municipal.

Ingressos
153%
Despesa
91%

Evolució de la despesa i comparació

Explora el detall

Partida Quantitat Per habitant %
Impostos directes 894.335 € 281 € 34,30%
Impostos indirectes 82.000 € 26 € 3,14%
Taxes, preus públics i altres ingressos 899.272 € 282 € 34,49%
Transferències corrents 542.793 € 170 € 20,82%
Ingressos patrimonials 189.164 € 59 € 7,25%

Cerca una partida específica