Qui Paga, Mana: Decideix el pressuposto 2017
Entre tots i totes podrém fer uns pressupostos més concordes amb les necessitats del nostre poble

En aquesta pàgina pots aprendre sobre la distribució dels pressuposts, l'estat d'execució de cada partida, amb quins proveïdors treballem i com ha evolucionat la despesa per habitant.

Llegeix la Guia del Pressupost.

Personaliza

Despesa per habitant

720,2 €

Despesa total

2,3M€

Execució (?)

103% del pressupost

Habitants

3.234

Deute

1,7M€

Els principals ingressos i despeses del teu ajuntament

Ingressos

Despeses

Compara despeses i ingressos any per any

Partides que més t'interessen

Te mostrem algunes de les partides que més ens afecten directament en el nostre dia a dia com a ciutadans. També pots consultar l'explorador complet.

Categoria nivell 2 Categoria nivell 3 Quantitat Percentatge
Deute públic Deute públic 136.187 € 5.85%
Serveis públics bàsics Seguretat i mobilitat ciutadana 138.080 € 5.93%
Habitatge i urbanisme 429.850 € 18.46%
Benestar comunitari 209.716 € 9.0%
Actuacions de protecció i promoció social Serveis socials i promoció social 19.850 € 0.85%
Producció de béns públics de caràcter preferent Sanitat 14.000 € 0.6%
Educació 190.530 € 8.18%
Cultura 162.508 € 6.98%
Esport 60.658 € 2.6%
Actuacions de caràcter econòmic Agricultura, ramaderia i pesca 3.000 € 0.13%
Transport públic 9.000 € 0.39%
Actuacions de caràcter general Òrgans de govern 80.000 € 3.43%
Serveis de caràcter general 395.802 € 16.99%
Administració financera i tributària 20.000 € 0.86%
Transferències a altres administracions públiques 460.000 € 19.75%

Execució

Així s'està executant el pressupost municipal.

Ingressos
103%
Despesa
103%

Evolució de la despesa i comparació

Explora el detall

Partida Quantitat Per habitant %
Impostos directes 827.094 € 256 € 35,51%
Impostos indirectes 45.800 € 14 € 1,97%
Taxes, preus públics i altres ingressos 662.300 € 205 € 28,43%
Transferències corrents 603.023 € 186 € 25,89%
Ingressos patrimonials 190.964 € 59 € 8,20%

Cerca una partida específica