Qui Paga, Mana: Decideix el pressuposto 2017
Entre tots i totes podrém fer uns pressupostos més concordes amb les necessitats del nostre poble

En aquesta pàgina pots aprendre sobre la distribució dels pressuposts, l'estat d'execució de cada partida, amb quins proveïdors treballem i com ha evolucionat la despesa per habitant.

Llegeix la Guia del Pressupost.

Personaliza

Despesa per habitant

745,6 €

Despesa total

2,3M€

Execució (?)

135% del pressupost

Habitants

3.073

Deute

1,3M€

Els principals ingressos i despeses del teu ajuntament

Ingressos

Despeses

Compara despeses i ingressos any per any

Partides que més t'interessen

Te mostrem algunes de les partides que més ens afecten directament en el nostre dia a dia com a ciutadans. També pots consultar l'explorador complet.

Categoria nivell 2 Categoria nivell 3 Quantitat Percentatge
Deute públic Deute públic 231.000 € 10.08%
Serveis públics bàsics Seguretat i mobilitat ciutadana 150.200 € 6.56%
Habitatge i urbanisme 374.200 € 16.33%
Benestar comunitari 121.500 € 5.3%
Actuacions de protecció i promoció social Serveis socials i promoció social 10.946 € 0.48%
Producció de béns públics de caràcter preferent Sanitat 13.400 € 0.58%
Educació 193.300 € 8.44%
Cultura 173.860 € 7.59%
Esport 86.660 € 3.78%
Actuacions de caràcter econòmic Agricultura, ramaderia i pesca 1.000 € 0.04%
Comerç, turisme i petites i mitjanes empreses 10.000 € 0.44%
Transport públic 6.500 € 0.28%
Actuacions de caràcter general Òrgans de govern 78.054 € 3.41%
Serveis de caràcter general 349.700 € 15.26%
Administració financera i tributària 47.000 € 2.05%
Transferències a altres administracions públiques 444.000 € 19.38%

Execució

Així s'està executant el pressupost municipal.

Ingressos
118%
Despesa
135%

Evolució de la despesa i comparació

Explora el detall

Partida Quantitat Per habitant %
Impostos directes 793.758 € 258 € 34,64%
Impostos indirectes 20.250 € 7 € 0,88%
Taxes, preus públics i altres ingressos 760.580 € 248 € 33,19%
Transferències corrents 612.632 € 199 € 26,74%
Ingressos patrimonials 104.100 € 34 € 4,54%