Qui Paga, Mana: Decideix el pressuposto 2017
Entre tots i totes podrém fer uns pressupostos més concordes amb les necessitats del nostre poble

En aquesta pàgina pots aprendre sobre la distribució dels pressuposts, l'estat d'execució de cada partida, amb quins proveïdors treballem i com ha evolucionat la despesa per habitant.

Llegeix la Guia del Pressupost.

Personaliza

Despesa per habitant

694,9 €

Despesa total

2,1M€

Execució (?)

0% del pressupost

Habitants

3.096

Deute

1M€

Els principals ingressos i despeses del teu ajuntament

Ingressos

Despeses

Compara despeses i ingressos any per any

Partides que més t'interessen

Te mostrem algunes de les partides que més ens afecten directament en el nostre dia a dia com a ciutadans. També pots consultar l'explorador complet.

Categoria nivell 2 Categoria nivell 3 Quantitat Percentatge
Deute públic Deute públic 138.325 € 6.46%
Serveis públics bàsics Seguretat i mobilitat ciutadana 159.900 € 7.47%
Habitatge i urbanisme 311.300 € 14.54%
Benestar comunitari 91.500 € 4.27%
Medi ambient 13.500 € 0.63%
Actuacions de protecció i promoció social Serveis socials i promoció social 10.700 € 0.5%
Producció de béns públics de caràcter preferent Sanitat 13.800 € 0.64%
Educació 161.775 € 7.55%
Cultura 177.820 € 8.3%
Esport 63.900 € 2.98%
Actuacions de caràcter econòmic Agricultura, ramaderia i pesca 1.000 € 0.05%
Comerç, turisme i petites i mitjanes empreses 34.000 € 1.59%
Transport públic 6.500 € 0.3%
Infraestructures 38.000 € 1.77%
Actuacions de caràcter general Òrgans de govern 75.500 € 3.53%
Serveis de caràcter general 353.700 € 16.51%
Administració financera i tributària 46.500 € 2.17%
Transferències a altres administracions públiques 444.000 € 20.73%

Execució

Així s'està executant el pressupost municipal.

Ingressos
0%
Despesa
0%

Evolució de la despesa i comparació

Explora el detall

Partida Quantitat Per habitant %
Impostos directes 827.125 € 268 € 38,45%
Impostos indirectes 50.250 € 16 € 2,34%
Taxes, preus públics i altres ingressos 627.400 € 204 € 29,16%
Transferències corrents 577.005 € 187 € 26,82%
Ingressos patrimonials 69.586 € 23 € 3,23%