Qui Paga, Mana: Decideix el pressuposto 2017
Entre tots i totes podrém fer uns pressupostos més concordes amb les necessitats del nostre poble

En aquesta pàgina pots aprendre sobre la distribució dels pressuposts, l'estat d'execució de cada partida, amb quins proveïdors treballem i com ha evolucionat la despesa per habitant.

Llegeix la Guia del Pressupost.

Personaliza

Despesa per habitant

796,1 €

Despesa total

2,5M€

Execució (?)

0% del pressupost

Habitants

3.096
* dades del 2016

Deute

1M€
* a final del 2016

Els principals ingressos i despeses del teu ajuntament

Ingressos

Despeses

Compara despeses i ingressos any per any

Partides que més t'interessen

Te mostrem algunes de les partides que més ens afecten directament en el nostre dia a dia com a ciutadans. També pots consultar l'explorador complet.

Categoria nivell 2 Categoria nivell 3 Quantitat Percentatge
Deute públic Deute públic 191.000 € 7.75%
Serveis públics bàsics Seguretat i mobilitat ciutadana 185.790 € 7.54%
Habitatge i urbanisme 332.040 € 13.47%
Benestar comunitari 102.400 € 4.15%
Medi ambient 13.500 € 0.55%
Actuacions de protecció i promoció social Serveis socials i promoció social 31.430 € 1.28%
Producció de béns públics de caràcter preferent Sanitat 15.140 € 0.61%
Educació 193.730 € 7.86%
Cultura 186.100 € 7.55%
Esport 66.835 € 2.71%
Actuacions de caràcter econòmic Agricultura, ramaderia i pesca 1.500 € 0.06%
Comerç, turisme i petites i mitjanes empreses 30.000 € 1.22%
Transport públic 7.500 € 0.3%
Infraestructures 50.000 € 2.03%
Actuacions de caràcter general Òrgans de govern 101.800 € 4.13%
Serveis de caràcter general 465.360 € 18.88%
Administració financera i tributària 46.500 € 1.89%
Transferències a altres administracions públiques 444.000 € 18.01%

Execució

Així s'està executant el pressupost municipal.

Ingressos
0%
Despesa
0%

Evolució de la despesa i comparació

Explora el detall

Partida Quantitat Per habitant %
Impostos directes 966.130 € 312 € 39,20%
Impostos indirectes 80.250 € 26 € 3,26%
Taxes, preus públics i altres ingressos 727.750 € 235 € 29,53%
Transferències corrents 609.183 € 197 € 24,72%
Ingressos patrimonials 81.312 € 26 € 3,30%